Domy szkieletowe charakteryzują się lekką konstrukcją, jednak jak każdy budynek wymagają posadowienia na fundamentach. Te z kolei muszą zostać odpowiednio dobrane do ciężaru budynku, ponieważ inaczej nie będą mogły spełniać swojego podstawowego zadania – przenoszenia na grunt wszystkich obciążeń.

Domy drewniane szkieletowe posadowione są zazwyczaj na:

  1. Ławach fundamentowych (węższych i niższych niż te stosowane w technologii murowanej).
  2. Płytach fundamentowych.
  3. Fundamentach słupowych.

Nie bez znaczenia jest też rodzaj podłoża. Dlatego podczas analizy działki warto skonsultować się nie tylko z architektem, ale także z geodetą. Rozsądne jest sprawdzenie zagospodarowania wody na działce przed rozpoczęciem prac i projektowaniem domu. Do sprawdzenia stanu wody można:

  • użyć piezometru,
  • a w bardzo poglądowej wersji wystarczy sprawdzić, gdzie magazynuje się woda na działce, gdzie znajdują się spadki terenu itp.

Ważne! W przypadku słabego gruntu można wykonać fundamentowanie pośrednie, które wykonywane jest na nośnej warstwie gruntu. Używa się do tego fundamentów podpartych. W rzadkich sytuacjach można zawiesić fundamenty na słabym gruncie, jeśli będą one się utrzymywały za pomocą tarcia ziemi o fundamentowe ścianki boczne.

Przygotowanie fundamentów jest jednym z pierwszych etapów podczas budowy domu. Jednak zanim do tego dojdzie, konieczna jest niwelacja terenu. Dopiero później:

  • następuje wykop pod fundamenty,
  • a następnie zbrojenie fundamentów.

Konkretna technika prac zależy od rodzaju wybranego fundamentu pod dom szkieletowy. Ten z kolei zależny jest od projektu oraz warunków gruntowych.